Davetsiz Hayat'a hoşgeldiniz, 16 Kasım 2017

BANKACILIKTA KREDİ ve KREDİ RİSKİ

BANKACILIKTA KREDİ ve KREDİ RİSKİ

Kredi riskini verilen kredinin ana parasının ve faizlerinin ödenmeme olasılığı olarak adlandırabiliriz. Temerrüt dediğimiz terim ise, bahsettiğimiz olasılığın gerçekleşmesi durumudur. Temerrüt durumunun gerçekleşmesi halinde bankalar zarar eder ve yeni sermaya ihtiyacı ortaya çıkar. Buna bağlı olarak da yeni kişilere kredi kullandırma imkanı zayıflar ve bu işlem yavaşlar.

Bankacılık işlemlerinde ana hedef, sahip olunan sermayeyi en etkili şekilde kullanmaktır. Bu nedenle bankacılıkta kredi riski önlemleri alınmaktadır. Ancak ne kadar tedbir alınırsa alınsın, bu risk her zaman olacaktır. Bankalar kendi adlarına uyguladıklar yöntemlerle kredi riskini azaltabilmektedirler. Bankacılıkta kredi ve kredi riski nedir ve nasıl olur, bunu biraz açalım.

Yapılan bir sözleşme ile belli bir miktar nakdin, faiz karşılığında başkalarına kullandırılmasına kredi denir.

Kredi, sadece kullandırılan para değildir. Bankacılık Kanunu’nun 48. maddesinde kredi sayılacak durumlar belirtilmiştir. Bu duruma göre, nakdin yanında:

  • Teminat mektubu,
  • Varlık sayılan nesnelerin vadeli olacak şekilde satışından oluşan alacaklar,
  • Ortaklık hisseleri
  • Ödenmemiş kredi faizleri ve gayrinakdi kredilerin nakde tekabül eden ederleri
  • Finansal kiralama işlemleri kredi olarak görülmektedir.

                KREDİ RİSKİ

Finansal bir sözleşme karşılığında, karşı tarafın üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda oluşacak olumsuz sonuçlar ve buna bağlı olarak bankanın sermaye ihtiyacının artması gibi risk arz eden durumlar olarak nitelendirilebilir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi temerrüt olarak adlandırılıyor bu durum. Anlaşılan nakdin geri ödenmemesi, temerrüt durumu olarak sayılıyor. Her verilen kredide karşılaşılabilecek bir durum olan temerrüt, farklı şekillerde de oluşabiliyor:

  • Herhangi bir şirketin ya da kuruluşun senetlerini ödeyemez duruma gelerek iflas etmesi
  • Geri ödeme şartlarında belirtilen süre içerisinde borcun ödenmemesi
  • Piyasada oluşan aksaklıklar ve hükümet eylemleri durumunda oluşabiliyor.

Krediyi kullanan kişinin ya da kuruluşun yaşadığı temerrüt durumundan sonra bankanın yaşayabileceği olası bir kayıp riski, kredi riski olarak adlandırılır.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz